стенды для предприятий и учебных заведений

Поступления

Кто сейчас на сайте?

Сейчас 106 гостей онлайн
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Стенды для школыСтенды для детского садаСтенды для вузовСтенды для предприятий

Стенды для военных подразделений

Ни для кого не секрет, что наша страна является жертвой военно-политической агрессии и ведет на своей территории оборонительные военные действия. В связи с этим активность военных частей и сопутствующих организаций, использующих военные стенды, заметно поднялась.

Наша компания, в свою очередь, на самом высоком в стране уровне занимается разработкой и изготовлением стендов, освещающих военную тематику. Мы – предприятие, имеющее как креативную лабораторию, так и собственные производственные мощности, что дает нам возможность контролировать качество продукции на всех этапах ее изготовления. Готовая продукция может быть доставлена в любую точку Украины посредством служб доставки, с которыми у нас налажено регулярное сотрудничество.

Нова Українська школа (зміни):

Метою освіти є:

 • всебічний розвиток людини як особистості;
 • розвиток її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей,
 • формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей,
 • виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та діяльності на користь людям і суспільству,
 • збагачення інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян.

Результатом успішної соціалізації дитини є її готовність до виконання соціальних ролей:

 • Я – успішний учень, у дорослому житті – успішний працівник;
 • Я – система громадянських компетентностей, у дорослому житті - свідомий громадянин;
 • Я –  система  ціннісних  ставлень,  у     дорослому  житті  -  успішний сім’янин.

Об'єкти  змін  в  освітньому   просторі

 • зміст освіти (навчальні плани, збагачені різноманітними курсами, факультативами, профільність тощо);
 • нетрадиційні форми оцінювання (рейтингове, творче);
 • форми  організації  освітнього  процесу (денна, змінна, заочна, дистанційна, інклюзивна освіта, самоосвіта);
 • управлінська  діяльність (корпоративна  культура, лідерство  в  освіті, самоврядування, громадсько-державна модель, освітні округи, опорні школи тощо);
 • зміст  виховання (громадянська  освіта  й  виховання,  ціннісні ставлення, профорієнтація, патріотичне виховання);
 • співпраця  з  соціумом (родинно-шкільне  виховання,  взаємодія  з соціальними  інститутами,  органами  виконавчої  влади,  місцевого самоврядування, самоуправління, виробнича сфера, ринок праці тощо);
 • співпраця з  науковими,  науково-методичними  установами, створення нових методичних служб, сервісних центрів тощо.