стенди для навчальних закладів та підприємств

Стенды для военных подразделений

Ни для кого не секрет, что наша страна является жертвой военно-политической агрессии и ведет на своей территории оборонительные военные действия. В связи с этим активность военных частей и сопутствующих организаций, использующих военные стенды, заметно поднялась.

Наша компания, в свою очередь, на самом высоком в стране уровне занимается разработкой и изготовлением стендов, освещающих военную тематику. Мы – предприятие, имеющее как креативную лабораторию, так и собственные производственные мощности, что дает нам возможность контролировать качество продукции на всех этапах ее изготовления. Готовая продукция может быть доставлена в любую точку Украины посредством служб доставки, с которыми у нас налажено регулярное сотрудничество.

Нова Українська школа (зміни):

Метою освіти є:

 • всебічний розвиток людини як особистості;
 • розвиток її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей,
 • формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей,
 • виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та діяльності на користь людям і суспільству,
 • збагачення інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян.

Результатом успішної соціалізації дитини є її готовність до виконання соціальних ролей:

 • Я – успішний учень, у дорослому житті – успішний працівник;
 • Я – система громадянських компетентностей, у дорослому житті - свідомий громадянин;
 • Я –  система  ціннісних  ставлень,  у     дорослому  житті  -  успішний сім’янин.

Об'єкти  змін  в  освітньому   просторі

 • зміст освіти (навчальні плани, збагачені різноманітними курсами, факультативами, профільність тощо);
 • нетрадиційні форми оцінювання (рейтингове, творче);
 • форми  організації  освітнього  процесу (денна, змінна, заочна, дистанційна, інклюзивна освіта, самоосвіта);
 • управлінська  діяльність (корпоративна  культура, лідерство  в  освіті, самоврядування, громадсько-державна модель, освітні округи, опорні школи тощо);
 • зміст  виховання (громадянська  освіта  й  виховання,  ціннісні ставлення, профорієнтація, патріотичне виховання);
 • співпраця  з  соціумом (родинно-шкільне  виховання,  взаємодія  з соціальними  інститутами,  органами  виконавчої  влади,  місцевого самоврядування, самоуправління, виробнича сфера, ринок праці тощо);
 • співпраця з  науковими,  науково-методичними  установами, створення нових методичних служб, сервісних центрів тощо.